Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii

Abstrakt

W referacie omówiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Szczególny nacisk położono na system wykorzystujący świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym MARKAL do optymalizacji rozwoju systemu energetycznego. Wyniki tych badań przedstawiono na przykładzie modelu opracowanego dla wybranego obszaru - województwa pomorskiego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE`07, Gdańsk - Jurata, 13-15 czerwca 2007. T. 4, Elektrownie i sieci: generacja rozproszona, odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci, zagadnienia wybrane strony 133 - 140
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Jaskólski M., Bućko P.: Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii// XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE`07, Gdańsk - Jurata, 13-15 czerwca 2007. T. 4, Elektrownie i sieci: generacja rozproszona, odnawialne źródła energii, urządzenia i sieci, zagadnienia wybrane/ ed. Politechnika Gdańska. Katedra Elektroenergetyki. Gdańsk: PG KE, 2007, s.133-140
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi