Nie czas na emeryturę: Rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Nie czas na emeryturę: Rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych

Abstract

W miarę starzenia się społeczeństw zmieniać się będzie ich demograficzna struktura. Zmiany te będą obejmować wszystkie grupy społeczne, w tym także przedsiębiorców. Rosnąć będzie rola tzw. szarych przedsiębiorców, czyli przedsiębiorców w podeszłym wieku. W krajach mających za sobą transformację do systemu gospodarki rynkowej ten trend będzie jeszcze silniejszy ze względu na specyfikę demografii firm krajowych. Rosnąca liczba szarych przedsiębiorców będzie się wiązała z coraz powszechniejszym problemem przekazania firmy inne ręce w momencie odchodzenia dotychczasowego właściciela na emeryturę. Proces sukcesji wymaga znaczącego zaangażowania zarówno ze strony sukcesora, jak i przedsiębiorcy. Ten ostatni musi właściwie przygotować i przeprowadzić cały proces. W rozdziale podkreślono rolę szarych przedsiębiorców w procesie sukcesji i zaprezentowano wyniki badań empirycznych w tym zakresie.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach sektora MSP - wybrane zagadnienia strony 27 - 40
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Zięba K.: Nie czas na emeryturę: Rola starszych przedsiębiorców w firmach rodzinnych// W : Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach sektora MSP - wybrane zagadnienia/ ed. A. Richert-Kaźmierska, K. Stankiewicz Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska, 2014, s.27-40
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 72 times

Recommended for you

Meta Tags