Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie Aglomeracji Trojmiejskiej = Quality of atmospheric air in the Tricity area - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie Aglomeracji Trojmiejskiej = Quality of atmospheric air in the Tricity area

Abstract

Na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej i Tczewa monitoring jakości powietrza prowadzony jest, obok jednostek samorządowych przez fundację: Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej - ARMAAG. Katedra Chemii Analitycznej PG współpracując z fundacją ARMAAG podjęła próbę uzupełnienia informacji na temat stanu atmosfery na terenie Trójmiasta i Tczewa o ocenę pod względem zawartości analitów z grupy BTEX. Celem badań jest uzyskanie informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego związkami z grupy BTEX na terenie aglomeracji Trójmiejskiej i Tczewa z wykorzystaniem techniki dozymetrii pasywnej na etapie pobierania próbek. Wyniki uzyskanych pomiarów zostaną wykorzystane do opisu przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w postaci map poziomów zanieczyszczeń, jak również, do szacowania poziomu stężeń monitorowanych zanieczyszczeń na obszarach nie objętych siecią pomiarową.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2 strony 333 - 340
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Zabiegała B., Urbanowicz M., Namieśnik J.: Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie Aglomeracji Trojmiejskiej = Quality of atmospheric air in the Tricity area // Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2/ ed. pod red. J. Konieczyńskiego Zabrze: Inst. Podst. Inż. Środow. PAN, 2008, s.333-340
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 58 times

Recommended for you

Meta Tags