Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie Aglomeracji Trojmiejskiej = Quality of atmospheric air in the Tricity area - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie Aglomeracji Trojmiejskiej = Quality of atmospheric air in the Tricity area

Abstrakt

Na terenie Aglomeracji Trójmiejskiej i Tczewa monitoring jakości powietrza prowadzony jest, obok jednostek samorządowych przez fundację: Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej - ARMAAG. Katedra Chemii Analitycznej PG współpracując z fundacją ARMAAG podjęła próbę uzupełnienia informacji na temat stanu atmosfery na terenie Trójmiasta i Tczewa o ocenę pod względem zawartości analitów z grupy BTEX. Celem badań jest uzyskanie informacji o poziomie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego związkami z grupy BTEX na terenie aglomeracji Trójmiejskiej i Tczewa z wykorzystaniem techniki dozymetrii pasywnej na etapie pobierania próbek. Wyniki uzyskanych pomiarów zostaną wykorzystane do opisu przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w postaci map poziomów zanieczyszczeń, jak również, do szacowania poziomu stężeń monitorowanych zanieczyszczeń na obszarach nie objętych siecią pomiarową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2 strony 333 - 340
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B., Urbanowicz M., Namieśnik J.: Ocena jakości powietrza atmosferycznego na terenie Aglomeracji Trojmiejskiej = Quality of atmospheric air in the Tricity area // Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Tom 2/ ed. pod red. J. Konieczyńskiego Zabrze: Inst. Podst. Inż. Środow. PAN, 2008, s.333-340
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 57 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi