On dynamically and kinematically exact theory of shells - Publication - MOST Wiedzy

Search

On dynamically and kinematically exact theory of shells

Abstract

W rozważanej dynamicznie i kinematycznie ścisłej teorii powłok, powłokę reprezentuje materialna powierzchnia podstawowa wyposażona w tzw. tensor struktury. Nieograniczoną deformację włókien materialnych przekroju poprzecznego powłoki opisuje wektor przesunięć powierzchni podstawowej i tensor obrotów, wyrażający energetycznie uśrednioną po grubości rotację przekroju. Dyskutowane są relacje między trójwymiarowymi polami w ciele typu powłoka a reprezentującymi je na powierzchni podstawowej polami dwuwymiarowymi. W szczególności pokazano, że ścisła wypadkowa moc naprężeń nie pokrywa się z jej dwuwymiarowym odpowiednikiem, wynikającym ze ścisłych przekrojowych zasad zachowania. Ta różnica, wyrażona przez tzw. wektor deformacji wewnętrznej, jest źródłem przybliżeń w opisie konstytutywnym powłoki. Naszkicowano jak można uściślić dwuwymiarowy model powłoki w prostym przypadku równowagi powłoki nieliniowo sprężystej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Pietraszkiewicz W., Chróścielewski J., Makowski J.: On dynamically and kinematically exact theory of shells// / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 6 times

Recommended for you

Meta Tags