Packing Three-Vertex Paths in 2-Connected Cubic Graphs - Publication - MOST Wiedzy

Search

Packing Three-Vertex Paths in 2-Connected Cubic Graphs

Abstract

W pracy rozważano problem rozmieszczanie ścieżek P3 w 2-spójnych grafach 3-regularnych. Pokazano, że w 2-spójnym grafie 3-regularnym o n wierzchołkach można zawsze pokryć 9/11 n wierzchołków przez ścieżki P3; podano także odpowiednie oszacowania górne.

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Published in:
ARS COMBINATORIA no. 89, pages 1 - 19,
ISSN: 0381-7032
Language:
English
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Kosowski A., Żyliński P.: Packing Three-Vertex Paths in 2-Connected Cubic Graphs// ARS COMBINATORIA. -Vol. 89., (2008), s.1-19
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 45 times

Recommended for you

Meta Tags