Partition coefficients of selected environmentally important volatile organic compounds determined by gas - liquid chromatography with polydimethylsiloxane stationary phase - Publication - MOST Wiedzy

Search

Partition coefficients of selected environmentally important volatile organic compounds determined by gas - liquid chromatography with polydimethylsiloxane stationary phase

Abstract

Przedstawiono wartości współczynników podziału (stałych podziału) 14 lotnych związków organicznych istotnych dla stanu środowiska (często oznaczanych w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych) między fazą gazową (N2) a ciekłą (PDMS). Wyznaczano je dwiema technikami (izotermiczną i z liniowo programowanym wzrostem temperatury). Dowiedziono, że istnieje możliwość wyznaczania współczynników podziału techniką LTPRI w oparciu o skalę n-alkanów także dla związków umiarkowanie polarnych. Precyzję pomiarów określano dla kolumn kapilarnych (WCOT) o różnych średnicach wewnętrznych i grubości warstwy fazy stacjonarnej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Kloskowski A., Chrzanowski W., Pilarczyk M., Namieśnik J.: Partition coefficients of selected environmentally important volatile organic compounds determined by gas - liquid chromatography with polydimethylsiloxane stationary phase// . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 6 times

Recommended for you

Meta Tags