Postawy przedstawicieli pokoleń X i Y wobec wykorzystania w organizacjach oddziaływań opartych na grywalizacji - Publication - MOST Wiedzy

Search

Postawy przedstawicieli pokoleń X i Y wobec wykorzystania w organizacjach oddziaływań opartych na grywalizacji

Abstract

W artykule podjęto słabo dotychczas zbadaną problematykę postaw wobec oddziaływań opartych na grywalizacji. Grupę badawczą stanowili pracujący zawodowo przedstawiciele pokoleń X oraz Y. Uczestnicy badania udzielili odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe dotyczące ich stosunku do grywalizacji oraz zostali poproszeni o ocenę zastosowanych w przeszłości działań opartych na założeniach grywalizacji, opisanych w formie studium przypadku. Uzyskane rezultaty wykazały, że przedstawiciele pokolenia Y, szczególnie młodsi pracownicy, wykazują silniejsze przekonanie o skuteczności grywalizacji. Analizo-wanych grup pokoleniowych nie różnicuje natomiast ich subiektywne nastawienie do gry-walizacji. W artykule opisano znaczenie wyników badań w poszerzaniu obecnego stanu wiedzy o generacjach aktywnych zawodowo.

Citations

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach
Published in:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie pages 277 - 290,
ISSN: 0239-9415
Language:
Polish
Publication year:
2020
Bibliographic description:
Ziemiański P., Wrotkowska P.: Postawy przedstawicieli pokoleń X i Y wobec wykorzystania w organizacjach oddziaływań opartych na grywalizacji// Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie -,nr. 81 (2020), s.277-290
DOI:
Digital Object Identifier (open in new tab) 10.21008/j.0239-9415.2020.081.18
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags