Przegląd nanododatków stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych - Publication - MOST Wiedzy

Search

Przegląd nanododatków stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych

Abstract

Jednym z kierunków rozwoju technologii materiałowych jest nanotechnologia rozumiana jako dziedzina zajmująca się zastosowaniem nanododatków do wytwarzania nowych materiałów oraz ich wpływem na parametry modyfikowanych materiałów. W ostatnich latach nanotechnologia wkracza do technologii modyfikacji asfaltów stosowanych w nawierzchniach drogowych. W artykule przedstawiono stosowane obecnie w budownictwie drogowym nanododatki oraz ich właściwości.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Drogownictwo pages 7 - 13,
ISSN: 0012-6357
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Jaczewski M.: Przegląd nanododatków stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych// Drogownictwo. -., iss. 1 (2019), s.7-13
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 59 times

Recommended for you

Meta Tags