Przegląd nanododatków stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przegląd nanododatków stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych

Abstrakt

Jednym z kierunków rozwoju technologii materiałowych jest nanotechnologia rozumiana jako dziedzina zajmująca się zastosowaniem nanododatków do wytwarzania nowych materiałów oraz ich wpływem na parametry modyfikowanych materiałów. W ostatnich latach nanotechnologia wkracza do technologii modyfikacji asfaltów stosowanych w nawierzchniach drogowych. W artykule przedstawiono stosowane obecnie w budownictwie drogowym nanododatki oraz ich właściwości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 7 - 13,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Jaczewski M.: Przegląd nanododatków stosowanych w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych// Drogownictwo. -., iss. 1 (2019), s.7-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi