Przegląd teorii modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego - Publication - MOST Wiedzy

Search

Przegląd teorii modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego

Abstract

W artykule przedstawiono rozwój teorii i modeli stosowanych w badaniach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykorzystywanych w zarzadzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wyrózniono cztery grupy najbardziej rozwiniętych teorii: teorie statystyczne, teorie przyczynowe, teorie systemowe i teorie behawioralne. Według tak podzielonych teorii sklasyfikowano modele stosowane w badaniach i analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Full text

Details

Category:
Magazine publication
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Journal of KONBiN no. 1, pages 99 - 108,
ISSN: 1895-8281
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Jamroz K.: Przegląd teorii modeli bezpieczeństwa ruchu drogowego// Journal of KONBiN. -Vol. 1., nr. nr 1=4 (2008), s.99-108
Verification:
Gdańsk University of Technology

seen 26 times

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tags