Samooczyszczanie się gruntów z substancji organicznej. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Samooczyszczanie się gruntów z substancji organicznej.

Abstract

Ścieki opuszczające oczyszczalnię mogą być poddawane doczyszczaniu na filtrach gruntowych, gdzie są usuwane zanieczyszczenia organiczne występujące w postaci koloidów i roztworów. W przypadku nadmiernego obciażenia filtrów gruntowych ładunkiem substancji organicznej doprowadzonej ze ściekami nastapić może odtlenienie gruntu, a w konsekwencji zaburzenie zachodzących procesów mineralizacji. Należy ustalić dopuszczalne dawki zanieczyszczeń organicznych doprowadzanych jednorazowo ze ściekami do filtrów gruntowych. Podstawą rozważań jest teoria procesu samooczyszczania się gruntu w warunkach aerobowych. W pracy opisano model matematyczny rozkładu zanieczyszczeń organicznych w gruncie oraz dokonano doświadczalnej wryfikacji tego modelu. Wykazano, że dla gruntów nawadnianych ściekami stężenie tlenu w ich fazie gazowej może być w sposób powtarzalny wyznaczone doświadczalnie i obliczone na podstawie odpowiednich równań matematycznych oraz że uzyskane wartości pomierzone i obliczone są ze sobą zgodne.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
Polish
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Kowalik P., Obarska-Pempkowiak H., Tuszyńska A., Gajewska M.: Samooczyszczanie się gruntów z substancji organicznej.// / : , 2004,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 52 times

Recommended for you

Meta Tags