Samooczyszczanie się gruntów z substancji organicznej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Samooczyszczanie się gruntów z substancji organicznej.

Abstrakt

Ścieki opuszczające oczyszczalnię mogą być poddawane doczyszczaniu na filtrach gruntowych, gdzie są usuwane zanieczyszczenia organiczne występujące w postaci koloidów i roztworów. W przypadku nadmiernego obciażenia filtrów gruntowych ładunkiem substancji organicznej doprowadzonej ze ściekami nastapić może odtlenienie gruntu, a w konsekwencji zaburzenie zachodzących procesów mineralizacji. Należy ustalić dopuszczalne dawki zanieczyszczeń organicznych doprowadzanych jednorazowo ze ściekami do filtrów gruntowych. Podstawą rozważań jest teoria procesu samooczyszczania się gruntu w warunkach aerobowych. W pracy opisano model matematyczny rozkładu zanieczyszczeń organicznych w gruncie oraz dokonano doświadczalnej wryfikacji tego modelu. Wykazano, że dla gruntów nawadnianych ściekami stężenie tlenu w ich fazie gazowej może być w sposób powtarzalny wyznaczone doświadczalnie i obliczone na podstawie odpowiednich równań matematycznych oraz że uzyskane wartości pomierzone i obliczone są ze sobą zgodne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Kowalik P., Obarska-Pempkowiak H., Tuszyńska A., Gajewska M.: Samooczyszczanie się gruntów z substancji organicznej.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi