Einfluss organischer Stoffe im Abwasser auf die Abbaueffizienz in Hybridbodenfiltern - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Einfluss organischer Stoffe im Abwasser auf die Abbaueffizienz in Hybridbodenfiltern

Abstrakt

Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym mogą być poddawane dalszemu oczyszczaniu na złożach hydrofitowych, gdzie są usuwane zanieczyszczenia organiczne występujące w postaci zawieszonej i substancji rozpuszczonej.W przypadku nadmiernego obciążenia złóż hydrofitowych ładunkiem substancji organicznej doprowadzanej ze ściekami nastąpić może nastąpić odtlenienie gruntu, a w konsekwencji zaburzenie zachodzących procesów rozkładu.Na podstawie analizy pracy eksploatowanych trzech hybrydowych systemów hydrofitowych zlokalizowanych w Wiklinie, Wieszynie i Wiedersbergu ustalono dopuszczalne dawki zanieczyszczeń organicznych doprowadzanych ze ściekami do złóż hydrofitowych. W pracy wykazano, że dopuszczalne obciążenie zawiesiną organiczną, nie powodujące nagromadzenia substancji organicznej w złożach hydrofitowych wynosiło odpowiednio dla złóż HF-CW ≤ 14.0 g/m2day oraz dla złóż VF-CW ≤ 4.0 g/m2day.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
KA Korrespondenz Abwasser, Abfall strony 375 - 380,
ISSN: 1616-430X
Język:
niemiecki
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Tuszyńska A., Obarska-Pempkowiak H.: Einfluss organischer Stoffe im Abwasser auf die Abbaueffizienz in Hybridbodenfiltern// KA Korrespondenz Abwasser, Abfall -,iss. 4 (2008), s.375-380
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi