Wpływ konfiguracji i zasilania obiektów hydrofitowych na efektywność usuwania zanieczyszczeń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ konfiguracji i zasilania obiektów hydrofitowych na efektywność usuwania zanieczyszczeń

Abstrakt

Analizie poddano trzy hybrydowe obiekty hydrofitowe zlokalizowane w Wiklinie, Sarbsku i Wieszynie w rejonie Słupska. Obiekty różniły się konfiguracją złóż HF-CW i VF-CW oraz sposobem zasilania ściekami złóż VF-CW. Wykazano, że zdolność obiektów do usuwania substancji organicznej zmieniała się w kolejności dla ChZTCr: Wieszyno>Sarbsk>Wiklino - 8,0 >7,6 > 3,8 g/m2d podczas gdy zdolność do usuwania Nog : Wiklino > Sarbsk > Wieszyno - 0,76 >0,54 > 0,27 g/m2d.Złoża typu VF-CW we wszystkich analizowanych obiektach powodowały wzrost stężenia tlenu rozpuszczonego w ściekach oraz zmianę warunków z redukcyjnych na utleniające. Rezultatem opisanych zmian był obserwowany wzrost stężenia tlenowych form azotu w ściekach po tych złożach

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: Wpływ konfiguracji i zasilania obiektów hydrofitowych na efektywność usuwania zanieczyszczeń// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi