Wpływ sekwencji złóż na efektywność usuwania zanieczyszczeń w hybrydowych systemach hydrofitowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ sekwencji złóż na efektywność usuwania zanieczyszczeń w hybrydowych systemach hydrofitowych

Abstrakt

Hybrydowe Systemy Hydrofitowe (HSH) to obiekty złożone z co najmniej dwóch złóż o zmiennym pionowym i poziomym przepływie ścieków. Dotychczas stosowano dwa rodzaje konfiguracji hybrydowych systemów hydrofitowych: z poziomym względnie pionowym złożem usytuowanym na początku biologicznego oczyszczania. W Polsce eksploatowane są tylko systemy HSH ze złożem poziomym na początku a potem ze złożem pionowym. W Europie również są popularne układy złóż odwrotnie usytuowanych.Przeprowadzono analizę działania obiektów HSH pracujących w dwóch różnych konfiguracjach. Konfigurację pierwszą analizowano na przykładzie trzech polskich oczyszczalni trzcinowych zlokalizowanych k. Słupska: w Wiklinie, Sarbsku i Wieszynie. Konfigurację drugą przeanalizowano na przykładzie niemieckich oczyszczalni w Waizenfeldw Północnej Frankonii i Wiedersbergu w Saksonii. Otrzymane wyniki pozwoliły określić skuteczność usuwania substancji organicznej i związków azotu oraz obliczyć szybkość i wydajności procesów jednostkowych prowadzących do usuwania azotu.Przeprowadzona analiza analizowanych konfiguracji złóż pozwoliła na ocenę zastosowanych rozwiązań

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Tuszyńska A.: Wpływ sekwencji złóż na efektywność usuwania zanieczyszczeń w hybrydowych systemach hydrofitowych// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi