Kinetyka przemian związków azotu w obiektach hydrofitowych z poziomym i pionowym przepływem ścieków. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kinetyka przemian związków azotu w obiektach hydrofitowych z poziomym i pionowym przepływem ścieków.

Abstrakt

W pracy przedstawiono charakterystykę usuwania związków azotu w systemach złożonych ze złóż hydrofitowych z poziomym i pionowym przepływem ścieków.Wyznaczono stałe szybkości usuwania azotu ogólnego oraz mineralizacji azotu amonowego dla złóż z pionowym i poziomym przepływem ścieków oraz określono wydajność procesu amonifikacji, nitryfikacji i denitryfikacji.M.in.wykazano,że stała szybkość reakcji usuwania azotu ogólnego wzrastała w kolejnych złożach systemu hydrofitowego, a więc dla mniejszych obciążeń ładunkiem zanieczyszczeń i wyższych obciążeń hydraulicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Woda- ścieki-odpady w środowisku.Konferencja naukowo-techniczna ''Oczyszczanie ścieków-nowe trendy''. strony 119 - 131
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H., Tuszyńska A.: Kinetyka przemian związków azotu w obiektach hydrofitowych z poziomym i pionowym przepływem ścieków.// Woda- ścieki-odpady w środowisku.Konferencja naukowo-techniczna ''Oczyszczanie ścieków-nowe trendy''. / ed. A. Jędrczak, S. Myszograj. M. Mąkowski. Zielona Góra: Uniw. Zielonog., 2002, s.119-131
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi