20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce

Abstrakt

W pracy przedstawiono doświadczenia z eksploatacji dotychczas monitorowanych obiektów hydrofitowych wykorzystywanych do oczyszczania ścieków bytowych w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wykazano, że jednostopniowe obiekty hydrofitowe zapewniały skuteczne usuwanie substancji organicznej wyrażonej w BZT5 i ChZT oraz zawiesiny ogólnej. Średnia efektywność usuwania BZT5 wynosiła 76,4% w zakresie obciążeń od 15 do 115 kgO2/ha·d. Wykazano, że niewłaściwa eksploatacja osadników gnilnych powodowała kolmatację wypełnień i była częstą przyczyną spadku skuteczności usuwania zanieczyszczeń. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują złoża z pionowym przepływem ścieków stosowane jako obiekty przydomowe. Jednak wyniki monitoringu działania tych obiektów nie są jednoznaczne i wskazują na dużą zmienność skuteczności usuwania zanieczyszczeń. Analiza działania obiektów wielostopniowych tzn. hybrydowych złożonych ze złóż hydrofitowych z poziomym i pionowym przepływem ścieków wykazała, że są one bardziej efektywne i stabilne w porównaniu z działaniem obiektów jednostopniowych. Średnia skuteczność usuwania BZT5 wynosiła 86,7% w zakresie obciążeń od 21 do 123 kg O2/ha·d, zaś średni ładunek usuwanego azotu wynosił 7,8 kg O2/ha·d.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
OCHRONA ŚRODOWISKA strony 875 - 889,
ISSN: 1230-6169
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H.: 20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce// Ochrona Srodowiska. -., nr. T.11, cz.2 (2009), s.875-889
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi