Oczyszczalnie hydrofitowe w świetle przepisów UE - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oczyszczalnie hydrofitowe w świetle przepisów UE

Abstrakt

W pracy opisano dotychczasowe doświadczenia z eksploatacji tych obiektów. Wykazano, że złoża z pionowym przepływem ścieków (VF-CW) budowane w postaci złóż kompaktowych mogą być predystynowane jako oczyszczalnie przyzagrodowe zaś obiekty hybrydowe jako oczyszczalnie lokalne ze względu na wyższą i bardziej stabilną skuteczność usuwania zanieczyszczeń.Europejska Wytyczna 91/271/EC nakłada obowiązek zrealizowania kanalizacji na zamkniętych terenach z ilością mieszkańców ponad 2000 i podłączenia wszystkich mieszkańców do tej kanalizacji do końca 2005 roku. Z tego powodu na terenach niezurbanizowanych, na których w Polsce mieszka ok. 14% ludności w dalszym ciągu będzie stosowane oczyszczanie w obiektach przydomowych i lokalnych. W tej sytuacji problem mogą rozwiązać obiekty hydrofitowe zwłaszcza na obszarach chronionych, na których odbiornikami ścieków są małe cieki i jeziora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H.: Oczyszczalnie hydrofitowe w świetle przepisów UE// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi