Metoda hydrofitowa jako przykład zastosowania inżynierii ekologicznej w oczyszczaniu ścieków ze źródeł punktowych i obszarowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda hydrofitowa jako przykład zastosowania inżynierii ekologicznej w oczyszczaniu ścieków ze źródeł punktowych i obszarowych

Abstrakt

Oczyszczalnie hydrofitowe są obiektami, których praca symuluje warunki hydrauliczne oraz siedliskowe naturalnych ekosystemów bagiennych i jako takie są doskonałym przykładem zastosowania inżynierii ekologicznej. Nazwa angielska - "constructed wetlands" - oddaje istotę tych obiektów jako terenów podmokłych "skonstruowanych", czyli zaprojektowanych przez człowieka. Usuwanie zanieczyszczeń organicznych, związków biogennych, a także metali ciężkich i mikrozanieczyszczeń organicznych, odbywa się na drodze naturalnych procesów zachodzących w ekosystemie bagiennym, z udziałem mikroorganizmów heterotroficznych oraz roślin wodnych i wodolubnych (zwanych hydrofitami), bytujących w odpowiednio zaprojektowanych filtrach gruntowych lub stawach. Systemy hydrofitowe stosowane są jako II lub III stopień oczyszczania ścieków z terenów wiejskich, zarówno z indywidualnych gospodarstw (oczyszczalnie przyzagrodowe) jak i z osiedli do 2000 M (mieszkańców), oraz do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych. Mogą być również projektowane jako buforowe strefy roślinne do usuwania zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych oraz do usuwania zanieczyszczeń bezpośrednio z małych cieków (Obarska-Pempkowiak,2002). Nowym ich zastosowaniem są oczyszczalnie wód odciekowych ze składowisk odpadów komunalnych oraz wód opadowych.Celem pracy jest prezentacja dotychczasowych zastosowań obiektów hydrofitowych do oczyszczania ścieków ze źródeł punktowych i obszarowych w tym wód odciekowych generowanych na składowiskach odpadów komunalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 29, strony 189 - 197,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Ostojski A.: Metoda hydrofitowa jako przykład zastosowania inżynierii ekologicznej w oczyszczaniu ścieków ze źródeł punktowych i obszarowych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 29., nr. nr 4 (2008), s.189-197
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 181 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi