Perspektywy zastosowania oczyszczalni hydrofitowych do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Perspektywy zastosowania oczyszczalni hydrofitowych do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów

Abstrakt

Systemy hydrofitowe są stosowane, od wielu lat, do oczyszczania ścieków bytowych, przemysłowych jak i odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Odcieki ze składowisk charakteryzują się zarówno dużą zmiennością ilościową jak i jakościową co znacznie utrudnia zastosowanie konwencjonalnych metod do ich oczyszczania. Celem pracy była ocena działania systemu hydrofitowego zastosowanego do oczyszczania odcieków powstających w Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych Gdańsk "Szadółki". Analizowany obiekt pomimo nie zapewnienia warunków pracy odpowiednich dla złóż z przepływem podpowierzchniowym, zapewniał częściowe usunięcie zanieczyszczeń: BZT5 - 44,5%, N-NH4+- 59.5% oraz WWA 72,0%

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 27, strony 323 - 326,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wojciechowska E., Gajewska M.: Perspektywy zastosowania oczyszczalni hydrofitowych do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 27., nr. nr 6 (2006), s.323-326
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi