Nowe aplikacje technologii hydrofitowej w gospodarce komunalnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nowe aplikacje technologii hydrofitowej w gospodarce komunalnej

Abstrakt

W pracy przedstawiono doświadczenia pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odnoszące sie do nowych zastosowań metody hydrofitowej w zagospodarowaniu ścieków i osadów ściekowych. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące obiektów hydrofitowych: (I) lokalnych przeznaczonych do biologicznego oczyszczania ścieków (pochodzących od 15 do 750 mieszkańców) znajdujących się w Darżlubiu, Wieszynie, Wiklinie, Sarbsku i Schodnie, (II) indywidualnych stanowiących 9 przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) wybudowanych w trzech różnych konfiguracjach w gminie Stężyca (III) pilotowych pracujących w skali technicznej wykorzystywanych do oczyszczania odcieków z składowiska odpadów komunalnych i odcieków z mechanicznego odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych, (IV) lokalnych przeznaczonych do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych z konwencjonalnych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych w Dani (Helsinge, Rudkobing, Nakskov, Vallo) oraz Polsce (Gniewino). Na podstawie przeprowadzonych badań odnoszących sie do nowych aplikacji technologii hydrofitowej wykazano, że metoda ta stanowi dobry przykład inżynierii ekologicznej. Wielostopniowe systemy hydrofitowe (WSH) zapewniają bardzo skuteczne oczyszczanie ścieków bytowych oraz są przydatne do podczyszczania ścieków o wysokich stężeniach zanieczyszczeń, takich jak odcieki ze składowisk odpadów komunalnych, czy odcieki z mechanicznego odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych. Metoda hydrofitowa jest również bardzo skuteczna w odwadnianiu i stabilizacji osadów ściekowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technologia Wody strony 39 - 45,
ISSN: 2080-1467
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Kołecka K.: Nowe aplikacje technologii hydrofitowej w gospodarce komunalnej// Technologia Wody. -., nr. 5 (2014), s.39-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi