Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych

Abstrakt

Przez wiele lat w Polsce dominującym sposobem zagospodarowania osadów ściekowych z małych oczyszczalni ścieków było ich składowanie na składowiskach odpadów. Jednak od 1 stycznia 2016 roku składowanie odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy jest zakazane. Dla małych i średnich oczyszczalni ścieków ciekawą alternatywą może być metoda wykorzystująca systemy trzcinowe do jednoczesnego odwadniania i stabilizacji osadów. Metoda ta jest powszechnie znana i wykorzystywana w wielu krajach europejskich. Systemy trzcinowe eliminują główne problemy, które występują podczas mechanicznego odwadniania. Przede wszystkim nie wymagają drogich urządzeń do odwadniania. Eliminują również robociznę związaną z procesem mechanicznego odwadniania oraz konieczność stosowania drogich polielektrolitów. Istotnie też zmniejszają uciążliwości związane z magazynowaniem odwodnionych osadów, ich zagniwaniem oraz koniecznością stosowania wielokrotnie w ciągu roku. Systemy trzcinowe są przede wszystkim łatwe w obsłudze oraz charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Metoda ta daje możliwość dostosowania jej do lokalnych warunków terenowych, a naturalne walory umożliwiają łatwe wkomponowanie w istniejący krajobraz. Procesy odwadniania i stabilizacji w systemach trzcinowych zachodzą podobnie jak w warunkach naturalnych, a działanie metody związane jest z symulacją procesów zachodzących w ekosystemach bagiennych. W celu szerszego stosowania metody trzcinowej do zintegrowanego odwadniania i stabilizacji konieczne są kompleksowe badanie systemów obejmujące, zarówno jakość zakumulowanych osadów ściekowych, jak i generowanych odcieków. Ważne jest również poznanie zachodzących w systemach trzcinowych procesów. Z tego względu poszukiwane są nowe narzędzia, które byłyby pomocne w ich określaniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Kołecka K.: Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych. Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2019.211 s. ISBN 978-83-63714-48-2
Źródła finansowania:
  • Działalność statutowa/subwencja
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 126 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi