Oczyszczanie odcieków z odwadniania osadów ściekowych metoda hydrofitową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oczyszczanie odcieków z odwadniania osadów ściekowych metoda hydrofitową

Abstrakt

Odcieki z mechanicznego odwadniania osadów po procesie fermentacji charakteryzują się bardzo wysokim stężeniem azotu ogólnego i zawiesiny ogólnej. Drugi problem, podczas ich oczyszczania, powodują znaczne wahania stężeń zanieczyszczeń, nawet w przypadku tej samej oczyszczalni. Jedną z alternatywnych technologii jakie mogą być zastosowane do oczyszczania odcieków może być metoda hydofitowa, która z powodzeniem jest stosowana do oczyszczania tak trudnych ścieków jak odcieki ze składowisk odpadów komunalnych.Przestawiona w pracy charakterystyka odcieków powstających w trakcie odwadniania osadów po fermentacji na wirówkach stanowiła podstawę do zaprojektowania pilotowego obiektu do oczyszczania tych odcieków metodą hydrofitową. W pracy podano również charakterystykę oraz spodziewane efekty pracy pilotowego obiektu hydrofitowego przeznaczonego do oczyszczania odcieków.Zaproponowany ciąg technologiczny składający się z dwóch zbiorników wyrównawczych w tym pierwszy pełnić będzie jednocześnie rolę zbiornika napowietrzającego i osadnika oraz sekwencyjnie pracujących złóż z pionowym przepływem powinien zapewnić dogodne warunki do utlenienia azotu amonowego oraz mineralizacji substancji organicznej.Przewidywane efekty podczyszczania odcieków w sekwencyjnie pracujących złożach VF-CW pozwolą na uzyskanie stężenie azotu ogólnego na poziomie stężenia w ściekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Gospodarka odpadami komunalnymi : praca zbiorowa. Tom 4 strony 121 - 136
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gajewska M.: Oczyszczanie odcieków z odwadniania osadów ściekowych metoda hydrofitową// Gospodarka odpadami komunalnymi : praca zbiorowa. Tom 4/ ed. pod red. K. Szymańskiego Koszalin: Komit. Chem. Analit. PAN, 2008, s.121-136
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi