Metody oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadów w komorach fermentacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadów w komorach fermentacji

Abstrakt

Odcieki z beztlenowych procesów przeróbki osadu w komorach fermentacji (tzw. wody poosadowe) są istotnym źródłem azotu dopływającego do części biologicznej oczyszczalni ścieków. Odpowiednie oczyszczanie tych wód może więc, w bardzo istotny sposób wpłynąć na warunki eksploatacji oczyszczalni. Konwencjonalny proces usuwania amoniaku za pomocą dwóch faz, tj. nitryfikacji i denitryfikacji, są coraz częściej zastępowane przez jednoetapowy proces, w którym azot amonowy utlenia się bezpośrednio do N2. Proces beztlenowego utleniania azotu amonowego (Anammox), w połączeniu z przeprowadzeniem częściowej nitryfikacji, to rozwiązanie alternatywne, w celu oczyszczanie ścieków o dużej zawartości amoniaku i deficytu węgla organicznego takiego jak, na przykład odcieki z beztlenowej fermentacji osadów (odrzucanie wody) w oczyszczalni ścieków. Celem prowadzonych badań laboratoryjnych było określenie wpływu stężenia azotynów na dwustopniowy proces nitryfikacji – denitryfikacji oraz na proces nitryfikacja – anammox. Badano również wpływ zewnętrznego źródła węgla (etanol, olej fuzlowy) na proces denitryfikacji.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 66 - 68,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Majtacz J., Sobotka D., Mąkinia J.: Metody oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadów w komorach fermentacji// Instal. -., nr. 6 (2013), s.66-68
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi