Ocena badań kinetycznych procesu usuwania azotu z odcieków w procesie nitryfikacji–denitryfikacji w reaktorze typu SBR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena badań kinetycznych procesu usuwania azotu z odcieków w procesie nitryfikacji–denitryfikacji w reaktorze typu SBR

Abstrakt

Istotnym źródłem azotu dopływającego do części biologicznej komunalnychoczyszczalni ścieków są odcieki pochodzące z beztlenowych komór fermentacji osadu.Ilościowo odcieki te stanowią zaledwie 1-2% dopływu ścieków do oczyszczalni, ale ładunekazotu kierowany wraz z nimi do ciągu głównego może wynosić nawet 10-30% ogólnegoładunku azotu. Dzięki zastosowaniu wydzielonych systemów oczyszczania odciekówmożliwe jest usunięcie nawet 90% ładunku azotu amonowego, co w bardzo istotny sposóbkorzystnie wpływa na warunki eksploatacji oczyszczalni. Celem głównym badań było zbadanie kinetyki procesu usuwania azotu z odcieków wkonwencjonalnych procesach nitryfikacji-denitryfikacji oraz wyznaczenie czasu adaptacjimikroorganizmów osadu czynnego do odcieków i zewnętrznego źródła węgla. Porównanorównież wpływ konwencjonalnych (etanol) i alternatywnych (olej fuzlowy) źródeł węgla naprzebieg procesu denitryfikacji. Badania przeprowadzono w skali laboratoryjnej orazpilotowej. Dodatkowo wykonano laboratoryjne badania wpływu azotynów na szybkośćprocesu nitryfikacji–denitryfikacji. Badania wpływu azotynów na szybkość nitryfikacji - denitryfikacji wykazały, że dodatek NaNO2 nie wpłynął na szybkość procesudenitryfikacji. Średnia szybkość NUR w badaniach z dodatkiem i bez dodatku NaNO2wyniosła około 1,4 mg N/(g smo∙h). Jednak dodatek NaNO2 wpłynął na szybkość procesunitryfikacji mierzonego jako szybkość zużycia azotu amonowego. Szybkość nitryfikacji byławyższa w testach bez dodatku NaNO2. Badania adaptacji osadu do odcieków i zewnętrznego źródła węgla w postaci etanoluoraz oleju fuzlowego przeprowadzonego w skali laboratoryjnej w dwóch reaktorachsekwencyjnych (SBR). Do badań wykorzystano osad recyrkulowany i odcieki pochodzące z oczyszczalniścieków Wschód w Gdańsku. Mierzona szybkość denitryfikacji w testach z etanolemwzrastała od wartości 0,6 mg N/(g smo∙h) do 11,1 mg N/(g smo∙h) w 26 dobie badań. Wostatniej serii badań z etanolem, mierzona szybkość NUR wzrastała od wartości 2 do 20,6 mgN/(g smo∙h) w 36 dobie badań. Podobne rezultaty otrzymano w testach z olejem fuzlowym.Szybkość denitryfikacji NUR wzrastała od 0,5 do 11 mg N/(g smo∙h) w 26 dobie badań.Natomiast w ostatniej serii badań mierzona szybkość NUR wzrastała z wartości 1,6 do15,3mg N/(g smo∙h) w 36 dobie badań. Mierzona szybkość nitryfikacji wahała się w przedziale1,7-7,1 mg N/(g smo∙h) w testach z dodatkiem etanolu oraz 0,5-8,8 mg N/(g smo∙h) w testachz dodatkiem oleju fuzlowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Majtacz J.: Ocena badań kinetycznych procesu usuwania azotu z odcieków w procesie nitryfikacji–denitryfikacji w reaktorze typu SBR. Politechnika Gdańska: Politechnika Gdańska, 2017.205 s. ISBN 978-83-60261-53-8
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi