Adaptacja osadu do wód poosadowych i zewnętrznego źródła węgla. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Adaptacja osadu do wód poosadowych i zewnętrznego źródła węgla.

Abstrakt

Spełnienie obowiązujących obecnie warunków usuwania azotu, możliwe jest w przypadku osią-gnięcia wysokiej efektywności procesu denitryfikacji, która musi być poprzedzona pełną nitryfikacją, wiąże się to z wysokimi kosztami napowietrzania w bioreaktorach. Do stref anoksycznych konieczne jest dostarczenie odpowiedniej ilości węgla organicznego, co wiąże się z koniecznością wspomagania denitryfikacji. Odcieki z beztlenowych procesów przeróbki osadu w komorach fermentacji (tzw. wody posadowe) są podstawowym źródłem azotu dopływającego do części biologicznej komunalnych oczyszczalni ścieków. Wody poosadowe mogą odprowadzać od 10-30 % całkowitego ładunku azotu zawartego w dopływie do oczyszczani. Wydzielone systemy oczyszczania wód posadowych znacząco redukują ładunek azotu kierowany do głównego reaktora i poprawiają ogólny efekt usuwania azotu. Celem badań kinetycznych jest ocena przydatności produktów odpadowych z produkcji alkoholu do intensyfikacji procesu biologicznej denitryfikacji, w trakcie oczyszczania odcieków z przeróbki osadu w komunalnych oczyszczalniach ścieków opartych na metodzie osadu czynnego. W części doświadczalnej wykonano eksperymenty adaptacji osadu czynnego do wód osadowych i wpływu zewnętrznego źródła węgla (etanolu i olejów fuzlowych) na przebieg denitryfikacji. Podczas adaptacji osadu do wód poosadowych, zauważono znaczną poprawę efektywności denitryfikacji zarówno w reaktorze z konwencjonalnym źródłem węgla – etanolem, jak i alternatywnym –olejem fuzlowym. W końcowym etapie badań stężenia azotu amonowego i azotynów utrzymywały się stabilnie na poziomie poniżej 2 g N/m3, a efektywność usuwania azotu wynosiła ponad 90%.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna strony 43 - 50,
ISSN: 2084-7459
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Majtacz J., Kaszubowska M.: Adaptacja osadu do wód poosadowych i zewnętrznego źródła węgla.// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Wodna i Lądowa. -., nr. 2 (2013), s.43-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi