Samooczyszczanie się gruntów z substancji organicznej. W: [CD-ROM] Konfe-rencja Naukowo-Techniczna ''Przyszłość Wrocławskich Pól Irygacyjnych''. Wro- cław 13-14XI 2003. Wrocław: Miejskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji**2003 s. 1-7, 2 rys. bibliog. 7 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Samooczyszczanie się gruntów z substancji organicznej. W: [CD-ROM] Konfe-rencja Naukowo-Techniczna ''Przyszłość Wrocławskich Pól Irygacyjnych''. Wro- cław 13-14XI 2003. Wrocław: Miejskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji**2003 s. 1-7, 2 rys. bibliog. 7 poz.

Abstrakt

Podstawą rozważań jest teoria procesu samooczyszczania się gruntów w warun-ków aerobowych. W pracy opisano model matematyczny rozkładu zanieczyszczeń organicznych w gruncie oraz dokonano doświadczalnej weryfikacji tego modelu.Wykazano, że dla gruntów nawadnianych ściekami stężenie tlenu w ich fazie gazowej może być wyznaczane doświadczalne i obliczane. Wyniki pomiarów i ob-liczeń okazały się ze sobą zgodne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi