Środowiska wspierające (narzędzia CASE) - Publication - MOST Wiedzy

Search

Środowiska wspierające (narzędzia CASE)

Abstract

Praca omawia współczesne środowiska i narzędzia CASE, wspierające procesywytwórcze. Część omówienia poświęcona jest narzędziom wspomagającym tworze-nie oprogramowania równoległego i wspomagającym zrównoleglanie programów se-kwencyjnych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W: Metody wytwarzania oprogramowania strony 209 - 252
Language:
Polish
Publication year:
2002
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 13 times

Recommended for you

Meta Tags