Sterowanie silnikiem asynchronicznym w układzie z filtrem wyjściowego falowania - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Sterowanie silnikiem asynchronicznym w układzie z filtrem wyjściowego falowania

Abstract

W artykule zamieszczono wyniki badań symulacyjnych układu napędowego z filtrem wyjściowym falownika napięcia. Podano podstawowe źródła zaburzeń występujące w układach napędowych. Przedstawiono metody ograniczania zaburzeń w obwodzie wyjściowym falownika napięcia oraz zaproponowano nowy układ filtru wyjściowego przemiennika częstotliwości. Dokonano analizy matematycznej uwzględniającej parametry i własności modelu filtru dla układu a,b,0. Układ ten zaimplementowano w programie symulacyjnym - C. Dla badanego układu zamieszczono przykładowe przebiegi prądów i napięć generowanych przed i za układem filtru.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Title of issue:
[Materiały] NAPĘDY I STEROWANIE 2003. IX Seminarium towarzyszące IX Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania. Gdańsk, 18.02.2003 strony 174 - 183
Language:
Polish
Publication year:
2003
Bibliographic description:
Krzemiński Z., Witkowski S.: Sterowanie silnikiem asynchronicznym w układzie z filtrem wyjściowego falowania// [Materiały] NAPĘDY I STEROWANIE 2003. IX Seminarium towarzyszące IX Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania. Gdańsk, 18.02.2003/ Gdańsk: P. Gdań., Międzynar. Targi Gdań., 2003, s.174-183
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 37 times

Recommended for you

Meta Tags