Sterowanie silnikiem asynchronicznym w układzie z filtrem wyjściowego falowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sterowanie silnikiem asynchronicznym w układzie z filtrem wyjściowego falowania

Abstrakt

W artykule zamieszczono wyniki badań symulacyjnych układu napędowego z filtrem wyjściowym falownika napięcia. Podano podstawowe źródła zaburzeń występujące w układach napędowych. Przedstawiono metody ograniczania zaburzeń w obwodzie wyjściowym falownika napięcia oraz zaproponowano nowy układ filtru wyjściowego przemiennika częstotliwości. Dokonano analizy matematycznej uwzględniającej parametry i własności modelu filtru dla układu a,b,0. Układ ten zaimplementowano w programie symulacyjnym - C. Dla badanego układu zamieszczono przykładowe przebiegi prądów i napięć generowanych przed i za układem filtru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
[Materiały] NAPĘDY I STEROWANIE 2003. IX Seminarium towarzyszące IX Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania. Gdańsk, 18.02.2003 strony 174 - 183
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Krzemiński Z., Witkowski S.: Sterowanie silnikiem asynchronicznym w układzie z filtrem wyjściowego falowania// [Materiały] NAPĘDY I STEROWANIE 2003. IX Seminarium towarzyszące IX Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych i Układów Sterowania. Gdańsk, 18.02.2003/ Gdańsk: P. Gdań., Międzynar. Targi Gdań., 2003, s.174-183
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi