W poszukiwaniu osobowościowych wyznaczników wykorzystywania Internetu - Publication - MOST Wiedzy

Search

W poszukiwaniu osobowościowych wyznaczników wykorzystywania Internetu

Abstract

Artykuł przedstawia wyniki badań własnych dotyczących weryfikacji istnienia zależności pomiędzy cechami osobowości uzytkoników Internetu a intensywnościa i celem korzystania z niego. Tak przeprowadzone badania pozwoliły potwierdzić niektóre słabe zależności wynikające z wcześniejszych, cytowanych badań. We wnioskach zawarto propozycje kierunków dalszych badań

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
Oblicza Internetu : Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu strony 229 - 237
Language:
Polish
Publication year:
2008
Bibliographic description:
Stankiewicz K.: W poszukiwaniu osobowościowych wyznaczników wykorzystywania Internetu// Oblicza Internetu : Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu/ ed. red. nauk. Marek Sokołowski. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008, s.229-237
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 17 times

Recommended for you

Meta Tags