W poszukiwaniu osobowościowych wyznaczników wykorzystywania Internetu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

W poszukiwaniu osobowościowych wyznaczników wykorzystywania Internetu

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań własnych dotyczących weryfikacji istnienia zależności pomiędzy cechami osobowości uzytkoników Internetu a intensywnościa i celem korzystania z niego. Tak przeprowadzone badania pozwoliły potwierdzić niektóre słabe zależności wynikające z wcześniejszych, cytowanych badań. We wnioskach zawarto propozycje kierunków dalszych badań

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Oblicza Internetu : Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu strony 229 - 237
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Stankiewicz K.: W poszukiwaniu osobowościowych wyznaczników wykorzystywania Internetu// Oblicza Internetu : Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie internetu/ ed. red. nauk. Marek Sokołowski. Elbląg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008, s.229-237
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi