Koncepcje ograniczania energochłonności urządzeń sieciowych zapewniających dostęp do Internetu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Koncepcje ograniczania energochłonności urządzeń sieciowych zapewniających dostęp do Internetu

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono skalę zużycia energii elektrycznej przez urządzenia IT. Opisano próby ograniczania zużycia energii przez użytkowników końcowych (wykorzystanie APM/ACPI/WOL) i serwery (wykorzystanie proxing. Koncepcje te polegają na częściowym lub całkowitym ''usypianiu'' elementów systemów. Wskazano, że karty sieciowe i urządzenia sieciowe (modemy, punkty dostępowe, przełączniki, routery) praktycznie cały czas pobierają maksymalną wartość prądu, niezależnie od aktualnego ich obciążenia. Przedyskutowano możliwość realizacji energooszczędniejszych urządzeń Ethernet poprzez zmianę szybkoœci ich pracy w zależności od obciążenia (z wykorzystaniem autonegocjacjii lub nowej techniki ALR). Wykazano, ze w najbliższym czasie rysuje się duża szansa na uzależnienie zużycia energii od rzeczywistej aktywności (obciążenia) urządzeń sieciowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Fenomen Internetu. T.2 strony 541 - 546
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Nowicki K.: Koncepcje ograniczania energochłonności urządzeń sieciowych zapewniających dostęp do Internetu// Fenomen Internetu. T.2/ ed. A. Szewczyk Szczecin: Hogben, 2008, s.541-546
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi