Wpływ parametrów strugi paliwa wtryskiwanego do cylindra silnika okrętowego na początkową fazę rozpylania - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wpływ parametrów strugi paliwa wtryskiwanego do cylindra silnika okrętowego na początkową fazę rozpylania

Abstract

Przedmiotem rozprawy jest analiza procesu wtrysku oleju napędowego do cylindra silnika okrętowego z zapłonem samoczynnym i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Analiza tego zagadnienia została przeprowadzona w aspekcie wpływu makro parametrów strugi na początkową fazę rozpylania oleju napędowego. Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu współczynnika L/D (długość otworu/średnica) otworu wylotowego wtryskiwacza na zmianę charakterystyki zasięgu strugi oraz kąta stożka strugi w czasie w początkowej fazie rozpylania. W tym celu przeprowadzono badania eksperymentalne, podczas których olej napędowy wtryskiwano do komory o stałej objętości pod różnym ciśnieniem. Metodę optyczną techniką Mie scattering wykorzystano do wizualizacji propagacji wtryskiwanego paliwa. Wyniki badań pokazały, że L/D otworu wylotowego, ciśnienie wtryskiwanego paliwa i przeciwciśnienie w komorze wpływają na makro parametry strugi w początkowej fazie rozpylania. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych zostały zbudowane modele matematyczne pozwalające na obliczenie makro parametrów strugi rozpylanego oleju napędowego zmiennych w czasie w początkowej fazie rozpylania. Zbudowane modele poddano ocenie oraz weryfikacji oryginalnymi wynikami badań eksperymentalnych.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 8 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Copyright (Author(s))

Keywords

Details

Category:
Thesis, nostrification
Type:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Language:
Polish
Publication year:
2024
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 19 times

Recommended for you

Meta Tags