Wybrane sytuacje wpływające istotnie na warunki i możliwości eksploatacji infrastruktury - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wybrane sytuacje wpływające istotnie na warunki i możliwości eksploatacji infrastruktury

Abstract

Problem wpływu warunków prowadzenia procesu inwestycyjnego na możliwości i warunki przyszłej eksploatacji. Omówiono podstawowe grupy przyczyn powodujących powstanie negatywnych sytuacji budowlanych. Podstawowe błędy procesu inwestycyjnego. Najsłabsze strony procesu. Przeciwdziałanie występującym zagrożeniom. Problem błędu człowieka

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Monographic publication
Type:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Title of issue:
W : Infrastruktura miast strony 247 - 270
Language:
Polish
Publication year:
2017
Bibliographic description:
Suligowski Z.: Wybrane sytuacje wpływające istotnie na warunki i możliwości eksploatacji infrastruktury// Infrastruktura miast/ ed. Józef Dziopak, Daniel Słyś, Agnieszka Stec Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2017, s.247-270
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 6 times

Recommended for you

Meta Tags