Zagrożenia wartości estetyczno-kompozycyjnych krajobrazu w strefach podmiejskich - Publication - MOST Wiedzy

Search

Zagrożenia wartości estetyczno-kompozycyjnych krajobrazu w strefach podmiejskich

Abstract

W artykule przeprowadzono analizę negatywnych cech charakteryzujących dzisiejsze krajobrazy podmiejskie. Podjęto próbę określenia powodów degradacji i zagrożeń wynikających z przyczyn społeczno-politycznych, prawno-planistycznych, ekonomicznych i braku świadomości prokrajobrazowej.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Rozmarynowska K.: Zagrożenia wartości estetyczno-kompozycyjnych krajobrazu w strefach podmiejskich // . -., (2005),
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 9 times

Recommended for you

Meta Tags