Zbigniew Czaja - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Research Teams (Team member)

  • Zespół Metrologii i Optoelektroniki

    * komputerowo wspomagana metrologia i diagnostyka * projektowanie systemów * mikrosystemów i makrosystemów elektronicznych * testowanie i diagnostyka elektroniczna * pomiary właściwości szumowych i zakłóceń * spektroskopia impedancyjna * telemetria i telediagnostyka internetowa * katedra redaguje Metrology and Measurement Systems * kwartalnik PAN znajdujący się na liście JCR

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

  • IEEE

    Multinational organisation

    Conducted 2014-01-01 - 2019-12-31 at position: wiceprzewodniczący IEEE Computer Society i członek IEEE Instrumentation and Measurement Society

Positions in journals editorial offices

seen 1661 times