Adam Siwecki - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Wireless Network Selection: A Population Dynamics Approach

    - Rok 2011

    W artykule rozpatruje się środowisko wireless multihoming, gdzie terminal bezprzewodowy może w każdej chwili połączyć się z jedną z wielu dostępnych sieci bezprzewodowych. Zwrócono uwagę na rolę informacji zwrotnej z sieci powiadamiającej terminal o bieżącym stanie sieci. Zaproponowano trzy dynamiczne modele wyboru sieci, różniące się dostępem terminala do informacji zwrotnej dotyczących sieci, z którą nie jest aktualnie połączony.

wyświetlono 94 razy