Aleksandra Dorota Mielewczyk-Gryń - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Aleksandra Dorota Mielewczyk-Gryń

dr hab. inż. Aleksandra Dorota Mielewczyk-Gryń

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Fizyki Ciała Stałego

  Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: * kryształy, polikryształy, ceramika, szkło * materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały * materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej

  na stanowisku: członek

 • Polskie Towarzystwo Ogniw Paliwowych i Wodoru

  na stanowisku: członek

 • Polskie Towrzystwo Ceramiczne

  na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

 • Editor

  Pełnione - 2018-02-22

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • Thermochemistry Consortium

  badania naukowe, doractwo

  Skład: https://www.thermocon.org/participants

wyświetlono 1984 razy