Aleksandra Romanowska - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Pracownik Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Realizuje prace badawcze z zakresu modelowania ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonowania dużych generatorów ruchu w strukturze miast, zachowań i preferencji transportowych społeczności akademickich, planowania zrównoważonej mobilności miejskiej. W 2019 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych, broniąc pracę doktorską z zakresu makroskopowego modelowania ruchu potoku pojazdów na odcinkach autostrad i dróg ekspresowych, realizowaną pod opieką prof. Kazimierza Jamroza.

wyświetlono 2608 razy