Bożenna Kawalec-Pietrenko - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko

prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  * Inżynieria chemiczna i bioprocesowa dla zastosowań w energii odnawialnej * Konstrukcja nowoczesnych rozwiązań do rozdzielania, kontroli i analityki procesowej o kontroli jakości * Otrzymywanie nowych sorbentów i faz stacjonarnych dla procesów rozdzielania w skali od laboratoryjnej do procesowej * Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania * Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • European Federation of Chemical Engineering

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 1999-01-01 - 2014-12-31 na stanowisku: Executive Board Member

 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Komitet Doskonalenia Kadr Rady Głównej FSNT-NOT

  Pełnione 2003-06-01 - 2016-05-31 na stanowisku: czlonek Prezydium

 • Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk

  Pełnione 1996-11-16 - 2012-11-15 na stanowisku: czlonek

 • Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk

  Pełnione 2012-11-16 na stanowisku: wiceprzewodnicząca

 • Pomorska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

  Pełnione 2013-02-07 na stanowisku: członek Rady Wojewódzkiej PFSNT-NOT

 • Section on Environmental Protection and Sustainability of the European Federation of Chemical Engineering

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2005-09-01 - 2011-09-30 na stanowisku: Przewodniczący

 • Sekcja Inżynierii i Aparatury Chemicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

  Pełnione 2006-09-30 - 2015-09-30 na stanowisku: Przewodniczący

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

  Pełnione 1998-09-30 - 2015-09-30 na stanowisku: członek Prezydium Zarządu Głównego

 • Zarzad Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Gdańsku

  Pełnione 2004-05-30 - 2015-05-30 na stanowisku: Przewodniczący

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

wyświetlono 717 razy