Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna - Ćwiczenia_2022 - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna - Ćwiczenia_2022

Trygonometria sferyczna: linia trygonometryczna, własności trójkąta sferycznego; twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. Wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Wprowadzenie do geodezji wyższej: podział geodezji, kształt Ziemi, powierzchnie odniesienia, sieci geodezyjne. Elipsoida obrotowa spłaszczona jako powierzchnia odniesienia: elementarne związki pomiędzy parametrami elipsoidy, układ współrzędnych geodezyjnych, przekroje normalne elipsoidy i ich krzywizny, szerokości: geocentryczna i zredukowana, równania parametryczne elipsoidy, linia geodezyjna na powierzchni elipsoidy obrotowej. Wprowadzenie do geodezji fizycznej: siła ciężkości, powierzchnie poziome, linie pionu, pojęcie wysokości.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=25399 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
28-09-2022
Rodzaj dostępu:
samodzielne zapisywanie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy