WETI - IBM - Równania Różniczkowe 2018/19 (B.Wikieł) - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WETI - IBM - Równania Różniczkowe 2018/19 (B.Wikieł)

Kurs tematyczny z zakresu równań różniczkowych pierwszego rzędu. Materiały zawarte w kursie zapoznają studentów z najważniejszymi definicjami, twierdzeniami oraz metodami rozwiązywania równań różniczkowych różnego typu. Studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów i zadań na kursie.

Wykład w formie e-kursu odpowiada 2 h wykładu tradycyjnego prowadzonego w ramach przedmiotu Analiza matematyczna II dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna.

Nauczyciele

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2151 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
26-02-2019
Rodzaj dostępu:
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy