Wstęp do informatyki - Kurs online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wstęp do informatyki

Pakiet biurowy (pod Windows), Linux/Unix: praca w powłoce
tekstowej, podstawy programowania w języku C.

Nauczyciel

Informacje szczegółowe

WWW:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=993 otwiera się w nowej karcie
Data rozpoczęcia:
01-10-2017
Rodzaj dostępu:
wymaga klucza dostępu
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy