Eligiusz Mieloszyk - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • PTMTiS

  Pełnione 2008-01-01 - 2013-12-31 na stanowisku: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Gdańskiego Oddziału PTMTiS

 • Sekcja Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

  Pełnione 2011-01-01 - 2014-09-01 na stanowisku: Członek Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

 • Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

  Pełnione 2008-01-01 - 2014-09-01 na stanowisku: Członek Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Ekspertyza – opinia naukowo-techniczna pt. Analiza metody mikrowybuchów w świetle wniosku o zgłoszenie patentowe nr p.396810 z dnia 31.10.2011 r. pn. "Sposób elaboracji ładunku materiału wybuchowego w gruncie oraz zestaw do elaboracji ładunku materiału wybuchowego w gruncie" Współ autor: prof. Zbigniew Sikora

  Kancelaria Radcy Prawnego ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk

  W ekspertyzie zawarto techniczną ocenę metody mikrowybuchów (zwaną również „metodą pirotechniczną” lub „metodą DDC”) Zadania :Warunki bezpieczeństwa proponowanego rozwiązania technicznego P.396810 (w myśl stosownych przepisów. Czy instalacja ładunków wybuchowych opisana w rozwiązaniu patentowym nr PL/EP 1792018 i w propozycji do wniosku P.396810 to rozwiązania wykluczające się, ekwiwalentne czy sprzeczne? Czy proponowane rozwiązanie P.396810 można zastosować w realizacji technologii DDC, tj. w pracach wzmacniania słabonośnego podłoża budowlanego, nie naruszając ograniczeń patentowych PL/EP 1792018?

wyświetlono 2247 razy