Amidosiarczanowe pochodne 4-(1-fenylo-1H-[1,2,3]triazol-4-ylo)-fenolu, pochodne 4-(1-fenylo-1H-[1,2,3]triazol-4-ylo)-fenolu, ich zastosowanie medyczne i sposób otrzymywania amidosiarczanowych pochodnych 4-(1-fenylo-1H-[1,2,3]triazol-4-ylo)-fenolu - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Amidosiarczanowe pochodne 4-(1-fenylo-1H-[1,2,3]triazol-4-ylo)-fenolu, pochodne 4-(1-fenylo-1H-[1,2,3]triazol-4-ylo)-fenolu, ich zastosowanie medyczne i sposób otrzymywania amidosiarczanowych pochodnych 4-(1-fenylo-1H-[1,2,3]triazol-4-ylo)-fenolu

Wynalazek

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna patent

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.425970 18-06-2018
Numer prawa wyłącznego
patent
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
WIPO
Numer zgłoszenia
PCT/PL2018/000080 20-08-2018
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy