Estrowe koniugaty kwasu mykofenolowego i pochodnych akrydonów, estrowe koniugaty kwasu mykofenolowego i pochodnych akrydyn, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako immunosupresanty, zwłaszcza do stosowania w zapobieganiu odrzucaniu przeszczepów - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Estrowe koniugaty kwasu mykofenolowego i pochodnych akrydonów, estrowe koniugaty kwasu mykofenolowego i pochodnych akrydyn, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako immunosupresanty, zwłaszcza do stosowania w zapobieganiu odrzucaniu przeszczepów

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 235610

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.407332 27-02-2013
Numer prawa wyłącznego
235610
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Oferty komercjalizacji

Oferta

Kwas mykofenolowy (MPA) stosuje się w celu zapobiegania ostremu odrzuceniu przeszczepów nerek. Jako leki immunosupresyjne stosuje się nieestrowe i estrowe pochodne MPA, które powodują szereg efektów ubocznych, w tym biegunki, zwiększenie podatności na infekcje i nowotworzenie. Wciąż poszukuje się nowych leków o większej skuteczności leczenia i mniejszych efektach ubocznych. Znane jest wykorzystanie akrydyn i akrydonów w terapii przeciwnowotworowej.

Przedmiotem wynalazku są estrowe koniugaty kwasu mykofenolowego i pochodnych akrydonów/akrydyn, mające zastosowanie jako immunosupresanty. W porównaniu do MPA charakteryzują się wysoką aktywnością w hamowaniu namnażania się komórek, mniejszą toksycznością, jako lek można je stosować w mniejszym stężeniu. 

Zastosowanie rynkowe i odbiorcy

Specyficzny lek stosowany w terapii immunosupresyjnej, zwłaszcza w zapobieganiu ostremu odrzucaniu przeszczepów nerek; Odbiorcy: Zakłady farmaceutyczne, Producenci immunosupresantów.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Sposób stanowi kilkuetapową reakcję i nie wymaga uciążliwych, wieloetapowych syntez; Otrzymane koniugaty charakteryzują się wysoką aktywnością antyproliferacyjną w porównaniu z MPA; Koniugaty estrowe wykazują wysoką aktywność w hamowaniu proliferacji badanych komórek; Współczynnik selektywności koniugatów estrowych jest wyższy w porównaniu z MPA (im wartość SI jest większa, tym mniejsza jest toksyczność związku w porównaniu z zastosowaną dawką leku).

wyświetlono 1447 razy