Narzędzie wiertnicze - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Narzędzie wiertnicze

Wynalazek

Opis

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego urządzenia otworowego umożliwi optymalizację geometrii odwiertu tuż przed operacją cementowania. Doprowadzi to do znacznej poprawy dokładności i jakości cementowania, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko skażenia środowiska i minimalizacji kosztów pozyskiwania surowca.

Narzędzie to wytwarzane będzie w 5 skalowanych rozmiarach w zależności od średnicy cementowanej rury okładzinowej.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Wprowadzenie na rynek nowego urządzenia otworowego umożliwi optymalizację geometrii odwiertu, tuż przed operacją cementowania. 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 

  • Znaczna poprawa dokładności jakości cementowania;
  • Zmniejszenie ryzyka skażenia środowiska i minimalizacji kosztów pozyskiwania surowca.

 


Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Europejski Urząd Patentowy
Numer zgłoszenia
EP.15460053 24-08-2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy