Sposób do emisji substancji zapachowych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób do emisji substancji zapachowych

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do emisji substancji zapachowych. Stymulacja zapachowa jest stosowana np. do wzmacniania efektów działania na zmysł wzroku i słuchu podczas oglądania filmów w kinach, podczas aromaterapii, do tłumienia innych, niepożądanych zapachów, w celu odstraszania owadów a nawet podczas nauki, do poprawy percepcji i zapamiętywania czy zmniejszania/zwiększania łaknienia. Sposoby dostępne na rynku rozpylają substancje zapachowe według wybranych parametrów, np. cyklicznie co 30 min. Wrażenia zapachowe są jednak subiektywne i uzależnione od poziomu wilgotności, ciśnienia, temperatury. Wynalazek polega na ciągłej kontroli emitowanego zapachu i dostosowaniu emisji do otoczenia oraz preferencji użytkownika.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Stymulacja zapachowa w różnych dziedzinach życia i działalności człowieka:

 • Wzmacnianie oddziaływań na zmysł wzroku i słuchu podczas oglądania filmów w kinie;
 • Aromaterapia;
 • Tłumienie niepożądanych zapachów;
 • Zwalczanie owadów;
 • Poprawa percepcji podczas nauki;
 • Manipulowanie łaknieniem;

Odbiorcy: Producenci systemów do odświeżania powietrza.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Precyzyjne sterowanie procesem emisji zapachu;
 • Korygowanie poziomu intensywności zapachu dodatkowymi pomiarami parametrów środowiska;
 • Przynajmniej jeden czujnik gazu w układzie;
 • Pomiar w bliskim otoczeniu odbiorcy zapachu;
 • Stała kontrola intensywności uwalnianego zapachu;
 • Większa skuteczność oddziaływania emitowanych zapachów;
 • Możliwość zaprogramowania powtarzalności emisji zapachu.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 220413

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.390329 01-02-2010
Numer prawa wyłącznego
220413
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy